Zanima Vas što je to SEO optimizacija?

SEO optimizacija danas je jednako važna kao i sam dizajn i funkcionalnost web stranice.

Kad ste se odlučili za izradu web stranice, prije svega važno je da znate što točno želite postići web stranicom i na koji način.

Jedna od važnijih radnji za uspjeh web stranice jest kvalitetna SEO optimizacija.

U ovom postu moći ćete saznati što je to SEO optimizacija, čemu ona služi, na što se dijeli i zašto je na kraju toliko važna za uspjeh Vaše nove web stranice.

Naravno ukoliko već imate web stranicu, a SEO optimizacija nije odrađena na najbolji način, nije problem da se SEO optimizacija odradi i naknadno.

Što je to SEO optimizacija?

Search Engine Optimization (SEO)

Search Engine Optimization ili skraćeno SEO je postupak kojim se sadržaj web stranice prilagođava web tražilicama (npr. Google).

Cilj dobro provedene SEO optimizacije je da nas tražilice prepoznaju kao relevantne, a ukoliko smo relevantni tražilice će nas pozicionirati na svoju prvu stranicu kod željenih pretraga i time ćemo povećati broj organskih posjeta web stranici.

SEO optimizacija se provodi na dva načina, a to su:

  1. ON – SITE OPTIMIZACIJA
  2. OFF – SITE OPTIMIZACIJA
Search Engine Optimization (SEO)

1. ON – SITE OPTIMIZACIJA

Ova vrsta optimizacije provodi se na našoj web stranici. Glavna zadaća ON – SITE optimizacije je na kvalitetan način prezentirati našim posjetiteljima, a onda i samim tražilicama, sadržaj naše web stranice.

Kako bismo uspješno odradili ON – SITE optimizaciju dvije su bitne stavke koje moramo zadovoljiti, a to su:

  1. Kvaliteta sadržaja – iz sadržaja web stranice mora biti jasno o čemu je riječ
  2. Relevantnost sadržaja – sadržaj mora biti povezan s ključnom riječi s kojom je povezan

2. OFF – SITE OPTIMIZACIJA

OFF – SITE optimizacija podrazumijeva sve postupke koje provodimo izvan naše domene (web stranice).

U ove postupke prvenstveno spada izgradnja mreže poveznica (linkova) koje vode do Vaše web stranice s drugih web stranica koje imaju isti ili sličan sadržaj. Kako raste broj linkova na internetu koji vode na Vašu web stranicu, tako raste i relevantnost Vaše web stranice na tražilicama.

Sada kada ste upoznati s osnovama SEO optimizacije sigurno se pitate je li ona ispravno odrađena na Vašoj web stranici.

Ukoliko znate da je Vaš programer odradio SEO onda ste u pregovorima oko izrade web stranice odradili dobar posao.

S druge strane ako ne znate je li SEO odrađen ili znate da nije, a spoznali ste važnost SEO optimizacije slobodno nam se obratite da vidimo kako Vam mi možemo pomoći.